عارضه سنجی ترافیکی احداث جایگاه سوخت در تقاطع خیابان شهید مهرآبادی با کندرو بزرگراه آزادگان (منطقه 16 شهرداری تهران) و ارائه طرح هندسی و ایمن سازی ورودی/خروجی مجموعه

عارضه سنجی ترافیکی احداث جایگاه سوخت در تقاطع خیابان شهید مهرآبادی با کندرو بزرگراه آزادگان (منطقه 16 شهرداری تهران) و ارائه طرح هندسی و ایمن سازی ورودی/خروجی مجموعه
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: موقوفه مفرح
  • تاریخ شروع: 1398/07/21
  • تاریخ پایان:1398/10/21