مطالعات آماری کاربردی و تحلیل داده‌های ترافیکی و توسعه‌ای سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند

مطالعات آماری کاربردی و تحلیل داده‌های ترافیکی و توسعه‌ای سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • تاریخ شروع: 1399/10/30
  • تاریخ پایان:1400/10/30