مطالعات آماری کاربردی و توسعه‌ای تحلیل ترافیکی و ارتقای سامانه‌های هوشمند

مطالعات آماری کاربردی و توسعه‌ای تحلیل ترافیکی و ارتقای سامانه‌های هوشمند
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • تاریخ شروع: 1397/10/30
  • تاریخ پایان:1398/10/30