مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه 15 شهرداری تهران

مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه 15 شهرداری تهران
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1393/12/18
  • تاریخ پایان:1394/06/31