مطالعات ایمن سازی معابر و اصلاح هندسی تقاطع های شهر قشم، استان هرمزگان

مطالعات ایمن سازی معابر و اصلاح هندسی تقاطع های شهر قشم، استان هرمزگان
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: قشم
  • کارفرما: شهرداری قشم
  • تاریخ شروع: 1387/12/18
  • تاریخ پایان:1389/12/18