مطالعات ایمن سازی معابر و اصلاح هندسی تقاطع های شهر قشم، استان هرمزگان

مطالعات ایمن سازی معابر و اصلاح هندسی تقاطع های شهر قشم، استان هرمزگان
  • گروه پروژه: ایمنی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: قشم
  • کارفرما: شهرداری قشم
  • تاریخ شروع: 1387/12/18
  • تاریخ پایان:1389/12/18
خلاصه پروژه:
1. آمارگیری و انجام مطالعات ترافیک
 2. نقشه برداری با مقیاس 1:500        
 3. ارائه گزینه های اصلاح هندسی به صورت طرح فاز1  
4.ارائه طرح های فاز 2 به صورت طرح های اجرایی بر اساس گزینه فاز 1 مصوب