مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1389

مطالعات ترافيكي منطقه 17 تهران در سال 1389
  • گروه پروژه: مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1389/04/30
  • تاریخ پایان:1390/04/30
- امكان سنجي جمع¬آوری پل سواره رو امين الملك
- بررسي تغيير جهت حركت خيابان¬هاي لقمان حكيم، رضوان و قدرت پاكي
- امكان سنجي احداث پاركينگ¬هاي مكانيزه در محل¬هاي پيشنهادي منطقه 17
- بررسي جهات حركت خيابان¬هاي سلامت، آل احمد، مسجد و كنارگذرهاي راه آهن تهران- اهواز
- بررسي الگوي حركتي تقاطع¬هاي محور آزادشده راه آهن تهران- تبريز
- بررسي و شناسايي معابر مستعد ايجاد پاركبان (مديريت پارك حاشيه¬اي) در سطح معابر اصلي
- بررسي و مكان يابی پاركينگ¬هاي همسطح منطقه 17