مطالعات ترافیکی در سطح شهر گرمدره

مطالعات ترافیکی در سطح شهر گرمدره
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شهرداری گرمدره
  • تاریخ شروع: 1398/08/14
  • تاریخ پایان:1399/04/14