مطالعات ترافیکی محمد شهر

مطالعات ترافیکی محمد شهر
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: محمدشهر
  • کارفرما: شهرداری محمد شهر
  • تاریخ شروع: 1395/11/21
  • تاریخ پایان:1396/05/21