مطالعات ترافیک منطقه‌ای سطح شهر قم، با تقسیم‌بندی شهر در بخش شمال رودخانه قمرود (شامل مناطق 2،3،6 و بخشی از منطقه 7)

مطالعات ترافیک منطقه‌ای سطح شهر قم، با تقسیم‌بندی شهر در بخش شمال رودخانه قمرود (شامل مناطق 2،3،6 و بخشی از منطقه 7)
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: قم
  • کارفرما:
  • تاریخ شروع: 1399/09/25
  • تاریخ پایان:1400/09/25