مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک خرم آباد

مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک خرم آباد
  • گروه پروژه: مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: خرم اباد
  • کارفرما: شهرداری خرم آباد
  • تاریخ شروع: 1394/06/19
  • تاریخ پایان:1395/12/19
خلاصه پروژه:
انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک طبق شرح خدمات مورد تأیید وزارت کشور و مدلسازی شبکه وضع موجود به همراه سناریوهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با استفاده از نرم ­افزار TranCad