مطالعات طرح جامع فرودگاه بندر لنگه

مطالعات طرح جامع فرودگاه بندر لنگه
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: بندرلنگه
  • کارفرما: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
  • تاریخ شروع: 1397/02/16
  • تاریخ پایان: