مطالعات ممیزی ایمنی ترافیک بلوارهای شهید سلیمانی، آذر، توحید، کشاورز جنوبی، کارگر، بنی‌فضل، جمهوری، نواب صفوی و کبیری

مطالعات ممیزی ایمنی ترافیک بلوارهای شهید سلیمانی، آذر، توحید، کشاورز جنوبی، کارگر، بنی‌فضل، جمهوری، نواب صفوی و کبیری
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: قم
  • کارفرما: شهرداری قم
  • تاریخ شروع: 1399/06/16
  • تاریخ پایان:1399/12/16