مطالعات پیاده‌روهای پیوسته محلات نیروگاه، چهل‌درخت، حنیف‌نژاد، شهرقائم، دروازه‌ری و نوبهار

مطالعات پیاده‌روهای پیوسته محلات نیروگاه، چهل‌درخت، حنیف‌نژاد، شهرقائم، دروازه‌ری و نوبهار
  • گروه پروژه: حمل و نقل پاک ( دوچرخه و پیاده)
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: قم
  • کارفرما: شهرداری قم
  • تاریخ شروع: 1399/06/16
  • تاریخ پایان:1399/12/16