مطالعه، طراحی و تدوین طرح جامع توسعه ITS شهر کرج

مطالعه، طراحی و تدوین طرح جامع توسعه ITS شهر کرج
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: کرج
  • کارفرما: شهرداری کرج
  • تاریخ شروع: 1398/02/22
  • تاریخ پایان: