پایش، کنترل و اطلاع رسانی وضعیت راهها و حمل ونقل جاده ای کشور در مرکز 141

پایش، کنترل و اطلاع رسانی وضعیت راهها و حمل ونقل جاده ای کشور در مرکز 141
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • تاریخ شروع: 1399/10/16
  • تاریخ پایان:1400/10/16