آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش
  •  آموزش و پژوهش

  • برگزاری سمینار‌ها و کارگاه های مختلف و مرتبط با حوزه حمل و نقل و ترافیک
  • برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
  • تدوین و ترجمه کتاب‌های مرتبط با آموزش ترافیک و فرهنگ سازی
  • تدوین و ترجمه کتاب های مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
  • عضویت در کمیته ملی استاندارد مهندسی حمل و نقل
  • چاپ مقالات این مهندسین مشاور در مجلات و کنفرانس ها و ژورنال های معتبر بین المللی با موضوع های مرتبط با  حمل  و نقل، ترافیک و راه سازی
  • تدوین و چاپ کتاب "راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راه های برون شهری"
  • تدوین و چاپ کتاب" مطالعات توسعه سامانه های حمل و نقل هوشمند در کلان شهر قم"